Het merendeel van de gegevens die met iDIN kunnen worden geleverd zijn afkomstig van een onafhankelijke bron, te weten het wettelijk identiteitsbewijs (geslacht, voorletters, achternaam en geboortedatum). Het woonadres is het adres dat de klant zelf aan de bank heeft verstrekt. Dat is over het algemeen het adres waarop de klant de post van zijn bank wil ontvangen, zoals nieuwe betaalpassen, jaaroverzichten en andere belangrijke documenten. Daardoor is de verwachting dat de datakwaliteit van de adresgegevens doorgaans van een hoog niveau is.

Om de hoge kwaliteit te borgen worden er eisen gesteld aan de kwaliteit van alle gegevens die banken verstrekken. iDIN heeft normen gesteld op zowel formaat als inhoud. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van de gegevens en of de gegevens voldoen aan het vereiste formaat. Deze gegevens kan de klant wijzigen bij zijn bank. De voorletter(s), achternaam, en geboortedatum zijn afkomstig van het identiteitsbewijs.