Currence is de eigenaar van de collectieve betaalproducten Acceptgiro, iDEAL, iDIN en Incassomachtigen. Zij verschaft licenties en certificaten voor deze producten aan banken en toeleveranciers in het betalingsverkeer in Nederland.

De Rules & Regulations (R&R) creëren een gelijk speelveld voor alle partijen die willen deelnemen aan iDIN en daarmee voor partijen een open toegang tot de markt. De R&R zijn transparant en niet-discriminatoir en zijn een cruciaal instrument om een belangrijkste doelstelling te realiseren: het faciliteren van markttransparantie en marktwerking binnen de condities voor iDIN.

De R&R bevatten de voorschriften waaraan nieuwe en bestaande marktpartijen moeten voldoen. De voorschriften betreffen onder meer de voorwaarden voor het waarborgen van een efficiënt, veilig en betrouwbaar identificatiemiddel.

De R&R zijn opgebouwd volgens een zogeheten rollenmodel. Iedere rol correspondeert met een specifieke taak binnen het scheme iDIN. Partijen die aan de in de R&R gestelde eisen voldoen, komen in aanmerking voor een licentie- of voor een certificaatovereenkomst, afhankelijk van de rol die ze willen vervullen.

Rollenmodel iDIN

Voor meer informatie over het aanvragen van een licentie- of certificaatovereenkomst kunt u het contactformulier invullen. Geef hierbij aan of u acquirer, issuer of DISP wilt worden. Meer informatie over de tarieven die Currence daarvoor in rekening brengt kunt u terugvinden op de Currence-website.