Zekerheid

Banken kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van online fraude (zoals identiteitsfraude) omdat ze zekerheid kunnen geven over de werkelijke identiteit van klanten die zich via hun eigen bank bij een andere organisatie identificeren. Banken kunnen deze zekerheid bieden omdat iedere klant van de bank zich reeds legitimeert bij het openen van een bankrekening. Bovendien hebben banken ruim 20 jaar ervaring met betrouwbare inlogmiddelen waarmee hun klanten zich veilig online kunnen identificeren.

Beveiligde inlogpagina

Met iDIN kunt u uzelf via uw eigen bank bekendmaken bij de website van een instelling of bedrijf. Dit doet u met de inlogmiddelen van uw bank, zoals e.dentifier, TAN-code, scanner, random reader, digipas of identifier. Net als bij iDEAL wordt u, als u ervoor kiest om via uw bank bij een andere organisatie in te loggen, omgeleid naar een beveiligde inlogpagina van uw eigen bank. U voert uw toegangscodes alleen in op die beveiligde inlogpagina, met het webadres (URL) van uw eigen bank en met een groen hangslotje dat is gekoppeld aan de naam van uw bank.

Keuzemogelijkheid

Als klant van een organisatie kiest u er zelf voor om met iDIN in te loggen. Wilt u dit niet, dan kunt u een andere manier van inloggen kiezen of helemaal niet inloggen. Kiest u wel voor iDIN dan moet u vervolgens op de inlogpagina van uw bank uw toegangscodes invoeren. Dat is het volgende moment waarop u kunt kiezen om wel of toch niet via uw bank in te loggen. Tenslotte moet u opdracht geven aan uw bank voor het verstrekken van uw persoonsgegevens waar de organisatie tijdens het inloggen om vraagt. Die opdracht kunt u annuleren, voordat de gegevens worden verzonden.

Toestemming

De bank verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan een organisatie nadat u toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van die gegevens. Het gaat dan om één of meer van de volgende gegevens: voorletter(s), achternaam, adres, leeftijdsindicatie (18 jaar of ouder), geboortedatum of geslacht. De identificatiedienst van de banken geeft organisaties zekerheid over uw werkelijke identiteit. Wanneer de klant daar toestemming voor verleent, kan de bank deze persoonsgegevens doorgeven aan de organisatie. De dienst geeft u gemak, vertrouwen en veiligheid bij het inloggen op de website van de organisatie.

Privacy

Als consument moet u altijd toestemming geven voor het verstrekken van gegevens en weet u exact welke gegevens worden verstuurd. Daarnaast houden banken zich uiteraard aan de wet. Bovendien worden uw gegevens versleuteld verzonden naar organisaties. iDIN is daarom net zo veilig als internetbankieren en iDEAL. De bank verstrekt alleen persoonsgegevens aan een organisatie nadat u als klant toestemming hebt gegeven aan uw bank voor het verstrekken van die gegevens. U kunt binnen de internetbankieromgeving van uw eigen bank zien over welke persoonsgegevens de bank precies beschikt.

Privacywetten

Een organisatie mag uw door een bank verstrekte persoonsgegevens opslaan, zolang de organisatie zich aan de privacywetten houdt en de gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden die hij aan de klant bekend heeft gemaakt. Banken bewaren de gegevens die nodig zijn om achteraf onderzoek te kunnen doen bij meldingen van bijvoorbeeld fraude of misbruik. De bank moet dan kunnen terugvinden welke klant, hoe, wanneer, bij welke organisatie en vanaf welk IP-adres is ingelogd en welke gegevens daarbij eventueel zijn verstrekt. Deze loggegevens worden niet verstrekt aan derden en ze worden ook niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Datakwaliteit

Wettelijk identiteitsbewijs

Het merendeel van de gegevens die met iDIN kunnen worden geleverd zijn afkomstig van een onafhankelijke bron, te weten het wettelijk identiteitsbewijs (geslacht, voorletters, achternaam en geboortedatum).  Uw woonadres is het adres dat u zelf aan de bank heeft verstrekt. Dat is over het algemeen het adres waar u de post van uw bank wilt ontvangen, zoals nieuwe betaalpassen, jaaroverzichten en andere belangrijke documenten. Daardoor is de verwachting dat de kwaliteit van de adresgegevens doorgaans van een hoog niveau is.

Om de hoge kwaliteit te borgen worden er eisen gesteld aan de kwaliteit van alle gegevens die banken verstrekken. iDIN heeft normen gesteld op zowel formaat als inhoud. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van de gegevens en of de gegevens voldoen aan het vereiste formaat. Doordat u gebruikmaakt van iDIN kunt u onjuiste of onvolledig opgeslagen gegevens opmerken. Die gegevens kunt u wijzigen bij uw bank. Uw voorletter(s), achternaam, en geboortedatum zijn afkomstig van uw identiteitsbewijs.