Banken hebben ruim 20 jaar ervaring met betrouwbare inlogmiddelen waarmee hun klanten zich veilig online kunnen identificeren. Ze kunnen daarom een bijdrage leveren aan het terugdringen van online fraude (zoals identiteitsfraude) omdat ze zekerheid geven over de werkelijke identiteit van klanten die zich via hun eigen bank bij andere organisaties identificeren. Banken bieden deze zekerheid omdat iedere klant van de bank zich reeds legitimeert bij het openen van een bankrekening.

Privacy gewaarborgd

  • U ziet exact welke gegevens een organisatie opvraagt en die gegevens worden pas doorgegeven nadat u daar eerst uitdrukkelijk goedkeuring voor geeft.
  • Met iDIN worden alleen uw persoonsgegevens verstrekt. Organisaties krijgen via iDIN geen inzage in uw financiële gegevens, zoals saldo- en betaalgegevens.
  • Uw gegevens worden altijd veilig versleuteld verzonden. iDIN is net zo veilig en betrouwbaar als internetbankieren en iDEAL.
  • Gegevens over uw gebruik van iDIN worden door de bank niet voor eigen commerciële doeleinden gebruikt, laat staan dat ze aan anderen worden doorverkocht.