• Leidt tot verbetering van klantrelaties en versterkt de concurrentiepositie van de partner.
  • Is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.
  • Intensiveert het gebruik van online identificatie.
  • Minimaliseert het online frauderisico door de hoge online veiligheidsstandaard.
  • Vervangt papieren processen.

Een partner die de acceptant ontzorgt met verwerking van gegevens moet de veiligheid van persoonsgegevens borgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarbij:

  • De acceptant blijft (AVG-)verantwoordelijke voor de data die hij van de gebruiker ontvangt.
  • Partner is (AVG-)bewerker van de iDIN-gegevens in opdracht van de acceptant.