Currence is Product- en merkeigenaar van de Schemes van iDEAL (betalen), iDIN (online identificatiedienst) en Incassomachtigen (digitaal afgeven van een geldige machtiging). Een Scheme is een stelsel van afspraken, bestaande uit governance afspraken, rolbeschrijvingen, regelgeving en juridische voorwaarden, de zogeheten Rules & Regulations (hierna: R&R), inclusief een set van technische eisen, gebundeld in de Technische Standaarden.

De R&R geven inzicht in de regels en afspraken ten aanzien van alle relevante activiteiten die betrekking hebben op iDIN. Binnen het rollenmodel van iDIN vallen alle door Currence gelicencieerde Issuers en Acquirers en gecertificeerde Validatie Service Providers (VSP’s), Routing Service Providers (RSP’s) en Digital Identity Service Providers (DISP’s). De Acceptant dient te beschikken over een iDIN-contract met een Acquirer of DISP. Om een iDIN-contract te kunnen afsluiten dient de Acceptant te voldoen aan minimale acceptatiecriteria.

Currence waarborgt mede de efficiëntie, kwaliteit (waaronder betrouwbaarheid en imago) en integriteit van iDIN. Currence voert onder andere de volgende taken uit:

  • Vaststellen van de strategie en het beleid van iDIN
  • Opstellen, vaststellen en beheren van R&R
  • Certificeren van Licentie- en Certificaathouders
  • Toezicht houden op Licentie- en Certificaathouders (met sanctiemogelijkheden)
  • Coördineren fraudebestrijding
  • Ontwikkelen en eventueel vernieuwen van het Scheme en de onderliggende Producten

Meer informatie over Currence en haar producten.