A

Acceptant

Een acceptant is een webwinkel, (overheids)instantie, of organisatie waarbij consumenten zich met iDIN online kunnen identificeren. Een acceptant wordt ook wel een merchant genoemd. Om iDIN te kunnen aanbieden moet een acceptant een overeenkomst sluiten met een acquirer of DISP.

Acquirer

Een acquirer is een ondernemersbank waar een acceptant of DISP een overeenkomst mee kan sluiten om iDIN op hun website te integreren (‘to acquire’ in het Engels).

CTop

Certificaathouder

De instelling die met de beheerorganisatie iDIN een Certificaatovereenkomst heeft gesloten .

Consument

Consumenten zijn in de context van iDIN degene die zich online identificeert met iDIN om op een veilige en vertrouwde manier in te kunnen loggen bij een acceptant. Een consument die toegang heeft tot internetbankieren bij één van de deelnemende banken, kan in principe iDIN gebruiken.

Consumentenbank

Een consumentenbank (ook wel issuer genoemd) is een bank die haar rekeninghouders (consumenten) in staat stelt om zich met iDIN online te identificeren. Deze bank verstrekt (‘to issue’ in het Engels) persoonsgegevens van de consument (keuze uit geslacht, naam, woonadres, geboortedatum of leeftijd) aan de acquirer van een acceptant of DISP.

DTop

DISP of Digital Identity Service Provider

Een DISP of Digital Identity Service Provider is een identiteitdienstverlener die IDIN-diensten aanbiedt aan acceptanten. Een DISP kan net als een als een acquirer kant-en-klare identiteitsdiensten aanbieden aan acceptanten.

ITop

Identiteitdienstverlener

Er zijn meerdere types Identiteitdienstverleners:

  • De consumentenbank (issuer) die klanten de mogelijkheid biedt om zicht met IDIN online te identificeren.
  • Een acquirer die zakelijke klanten de mogelijkheid biedt om iDIN op hun website te integreren en
  • Een Digital Identity Service Provider (DISP) die net als de acquirer zakelijke klanten de mogelijkheid biedt om iDIN op hun website te integreren.
Issuer

Een issuer is een consumentenbank die haar rekeninghouders (consumenten) in staat stelt om zich met iDIN online te identificeren. Deze bank verstrekt (‘to issue’ in het Engels) de bevestiging van de identiteit van de consument aan de acquirer van een acceptant of DISP.

LTop

Licentiehouder

De instelling die met de beheerorganisatie iDIN een Licentieovereenkomst heeft gesloten.

MTop

Merchant

'Merchant' is Engels voor 'handelaar' of 'winkelier'. Merchant wordt in het kader van iDIN soms in de plaats van acceptant gebruikt.

Merchant Integratie Gids

Dit document beschrijft de technische specificaties voor de integratie van iDIN op de website van een acceptant. Nadat een acceptant een iDIN-contract heeft afgesloten, ontvangt hij de Merchant Intergratie Gids van zijn identiteitdienstverlener.

OTop

Ondernemersbank

Een ondernemersbank (ook wel acquirer genoemd) is een bank waar een acceptant of DISP een overeenkomst mee kan sluiten om iDIN op hun website te integreren (‘to acquire’ in het Engels).

RTop

Rules & Regulations

De door de beheerorganisatie iDIN opgestelde en als zodanig aangewezen Rules & Regulations voor het iDIN Scheme en de bijbehorende Business Service(s).