Acquirers als Licentiehouders en DISP’s als Certificaathouders voor iDIN

Acquirers en DISP’s treden op als partner voor de ondernemer. Zij bieden de mogelijkheid om iDIN op uw website te integreren middels verschillende overeenkomsten. Ook informeren zij de ondernemer over kosten en de (technische) mogelijkheden om iDIN te implementeren.

Als een Acquirer of DISP een rol binnen iDIN wil vervullen, dan dient zij via een control self assessment aan te tonen dat zij voldoet aan de door iDIN B.V. gestelde regels. Na certificering worden zij op deze pagina gepubliceerd als Acquirer of DISP van iDIN. Voordeel van de publicatie is dat voor iedereen inzichtelijk wordt welke partijen meespelen in de iDIN-dienstverlening.

iDIN Acquirer Licentiehouders

Certificaathouders Digital Identity Payment Service Provider (DISP) iDIN

Laatste update: 12 June 2019