De pilot van de Belastingdienst met meerdere online identificatie- en inlogmiddelen stopt na vrijdag 23 november. Tijdens de pilot konden burgers bij de Belastingdienst niet alleen met DigiD inloggen maar ook met andere online identificatie- en inlogmiddelen, waaronder iDIN van de Nederlandse banken.

De pilot heeft twee jaar geduurd. Mensen die op de website van de Belastingdienst hebben ingelogd met iDIN, waren daarover tevreden. Tijdens de pilot hebben zich geen bijzondere verstoringen met iDIN voorgedaan.

Het ministerie van BZK zal over de resultaten van de pilot verslag doen aan de Tweede Kamer die daarmee zijn beleid voor meerdere online identificatie- en inlogmiddelen bij de overheid verder kan uitwerken. Naar verwachting zal de overheid binnenkort met een aanbesteding andere online identificatie- en inlogmiddelen voor overheidsinstellingen selecteren. De gekozen inlogmiddelen worden dan naast DigiD aangeboden en moeten veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. iDIN voldoet alvast aan al deze criteria.

Alle gegevens over wie, wanneer en hoe tijdens de pilot met iDIN is ingelogd bij de Belastingdienst zullen overal worden gewist, behalve bij de bank van de gebruiker en bij de Belastingdienst zelf. Gebruikers van iDIN moeten hun eigen gebruikshistorie gedurende 13 maanden kunnen raadplegen, bij hun eigen bank. Daarom wordt voor iDIN de gebruikshistorie van iedere gebruiker pas na 13 maanden automatisch gewist door de bank.

Na 23 november verdwijnt iDIN voorlopig als inlogmiddel bij de Belastingdienst maar bij veel bedrijven en andere private instellingen kunnen klanten van banken iDIN gewoon blijven gebruiken om zich te identificeren of om in te loggen.