Dat stelt SIVI in een white paper over iDIN voor verzekeraars. SIVI is een stichting voor standaarden bij digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche. “Door de jarenlange ervaring met iDEAL is iDIN gesneden koek voor de consument. Voor de financieel dienstverlener is aansluiten op iDIN bovendien eenvoudig. Daarnaast krijgt de dienstverlener een nauwkeurige, door de bank geverifieerde set gegevens van de gebruiker – als die daar toestemming voor geeft uiteraard,” aldus SIVI.

Privacy gewaarborgd

Over de privacy van iDIN-gebruikers constateert SIVI: “De aanbieder van online diensten krijgt géén inzage in de financiële gegevens van de consument. iDIN deelt alleen beperkte persoonsgegevens van een gebruiker en nooit saldo- of betaalgegevens. De consument moet bovendien altijd nadrukkelijk toestemming geven voor het gebruik van deze gegevens.” Omgekeerd hebben banken geen toegang tot de gegevens van consumenten bij bedrijven en organisaties die iDIN als online identificatiemiddel aan hun klanten aanbieden. Bij toetsing aan de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming door onderzoeksbureau Considerati is vastgesteld dat iDIN volledig aan de nieuwe wet- en regelgeving voldoet.

iDIN bij de overheid

Bij een pilot van de overheid waarin private inlogmiddelen naast DigiD worden aangeboden, kan thans bij de Belastingdienst met iDIN worden ingelogd. Voor een definitieve inzet van private inlogmiddelen bij online overheidsdiensten, wordt een nieuwe wet ontworpen, de Wet Generieke Digitale Infrastructuur of Wet GDI. Na een eerste consultatie over de voorgenomen Wet GDI heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer medio 2017 geïnformeerd dat de conceptwet te complex en ingrijpend is. Daarom zal naar verwachting medio 2018 een aangepast wetsvoorstel worden ingediend, met vereenvoudigde en beter beheersbare toelatingscriteria voor inlogmiddelen bij de overheid. Die aangepaste wettekst is nog niet bekend.

De Wet GDI is alleen van toepassing op het overheidsdomein, zoals de Belastingdienst en zorginstellingen. De meeste private bedrijven en instellingen, zoals de meeste verzekeraars, vallen niet onder de Wet GDI.

Lees hier de volledige white paper van SIVI:
https://www.sivi.org/media/publicaties/whitepaper%20idin%20augustus%202017_update.pdf