De Nederlandse pensioenfondsen zijn verontwaardigd over de rekening die zij gaan krijgen voor het gebruik van de digitale brievenbus Mijnoverheid en voor DigiD, waarmee mensen zich online kunnen identificeren.

De Pensioenfederatie heeft een brandbrief gestuurd naar de door de regering aangestelde Digicommissaris Bas Eenhoorn. De belangenorganisatie van de fondsen schrijft dat de te verwachten prijs ‘prohibitief hoog’ is en noemt de onverwachte kosten ‘bestuurlijk onfatsoen’.

Dit stelt het FD, in de editie van 25 september 2017 door Martine Wolzak • Economie & Politiek . Hieronder het volledige artikel.

Domweg voor het blok gezet

Het kabinet heeft besloten dat de kosten voor het gebruik van DigiD en Mijnoverheid voortaan betaald moeten worden door de gebruikers. In de Volkskrant zegt de Pensioenfederatie maandag dat zij volgend jaar een rekening van €2 mln per verwachten, uitgaand van een prijs van €0,14 per inlog en €0,56 per verzonden bericht. Dat is volgens de Pensioenfederatie duurder dan in de markt.

Dat de prijsverhoging eenzijdig wordt opgelegd en al eind dit jaar ingaat maakt de pensioenfondsen extra boos. Voor die tijd een alternatief regelen is niet te doen. ‘De fondsen worden domweg voor het blok gezet’. De Pensioenfederatie wil daarom dat op zijn vroegst vanaf 2019 kosten bij de pensioenfondsen in rekening worden gebracht.

Versnippering digitale infrastructuur

Steeds meer pensioenfondsen maken gebruik van DigiD om deelnemers toegang te geven tot persoonlijke informatie over hun pensioen. Dat wordt aangemoedigd door de overheid, maar is niet verplicht. Daarnaast is er de website mijnpensioenoverzicht.nl, waar op mensen in een oogopslag hun te verwachten inkomen na pensionering kunnen zien. De kosten van die site zullen met €600.000 stijgen, een bedrag dat door de sector, en dus door de pensioendeelnemers, wordt opgebracht.

De Pensioenfederatie waarschuwt ook dat de in haar ogen hoge kosten leiden tot versnippering van de digitale infrastructuur. Pensioenfondsen zullen op zoek gaan naar goedkopere oplossingen dan DigiD en Mijnoverheid.nl. ‘Een pensioenfonds is een private organisatie die zonder wintsoogmerk handelt’, aldus de brief. ‘Hoewel veel pensioenfondsen het gebruik van DigiD en Mijnoverheid toejuichen, zal bij de keuze voor het gebruik hiervan het kostenaspect zwaar wegen.’