Consumenten willen op een handige manier toegang tot hun online gegevens en diensten. Bedrijven en organisaties worstelen met de betrouwbaarheid van het inloggen en de gevolgen van eventuele identiteitsfraude.

Allard Keuter, Business Development iDIN: “Alweer een paar jaar geleden had ik in de wandelgangen van een conferentie een gesprek over inloggen en online identiteiten. Een simpele vraag ‘Waarom stappen banken eigenlijk niet in deze dienstverlening, zij kennen hun klanten toch?’ deed mij op dat moment met de mond vol tanden staan, maar bracht wel iets op gang. Nu, ruim drie jaar later, bieden banken iDIN!”

Gemak en veiligheid

iDIN is het antwoord op de toenemende digitalisering in de dienstverlening. Consumenten willen op een handige manier toegang tot hun online gegevens en diensten. Bedrijven en organisaties worstelen met de betrouwbaarheid van het inloggen en de gevolgen van eventuele identiteitsfraude. Gemak lijkt op gespannen voet te staan met veiligheid. Gevolg is dat die digitalisering soms maar moeilijk op gang komt en je voor veel zaken bijvoorbeeld nog steeds moet printen, ondertekenen en weer terugsturen. Banken lopen al jaren in digitalisering voorop en hebben een betrouwbare manier van inloggen voor hun klanten ontwikkeld.

Betrouwbare toegang

Dankzij iDIN is deze vertrouwde methode nu ook beschikbaar om in te loggen bij andere organisaties dan de eigen bank. Een doorbraak, omdat hiermee voor veel organisaties een belangrijke drempel weggenomen wordt in het online aanbieden van diensten. iDIN werkt heel gemakkelijk door via je bank in te loggen en vervolgens terug te keren op de website waar je vandaan kwam, maar nu geïdentificeerd.
De website heeft nu zekerheid over jou als persoon. En je hebt niet langer dat circus met al die accounts en wachtwoorden. Voor organisaties is dit bovendien interessant doordat ze naast een veilige inlog, op
deze manier ook aan één van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van kracht vanaf 25 mei 2018) invulling kunnen geven: betrouwbare en veilige toegang voor de klant tot zijn gegevens.

Doorbraak

iDIN werkt bij steeds meer organisaties zoals kredietverleners en verzekeraars, waar een betrouwbare identiteit belangrijk is. En het mooie is dat je nu ook met iDIN kan inloggen bij de organisatie waar mijn gesprekspartner werkt en waar het eigenlijk allemaal mee begon. iDIN is de langverwachte doorbraak in online dienstverlening.