Vanaf 24 november 2018 kunt u bij de Belastingdienst niet meer inloggen met Idensys en iDIN. Maakt u daarom vanaf dat moment weer gebruik van DigiD of e-Herkenning.

In 2016 startte de overheid een pilot met de inlogmiddelen Idensys en iDIN. Doel van de pilot was om te testen of deze middelen van private aanbieders veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Naast de Belastingdienst namen enkele zorgpartijen en gemeenten aan de pilot deel.

Op 31 december 2018 stopt de landelijke pilot. Om praktische redenen eindigt de pilot bij de Belastingdienst op 24 november 2018.

Lees het volledige artikel….